achmea: (ну-ну...)
[personal profile] achmea
Вмикайте субтітри, є англійські.Якщо англійська незрозуміла: "О ні, я ненавиджу цю пісню!" - "Та не перемикай, все одно знов вона на іншому каналі буде...", а далі хлопці жаліються, що пісня гівно, примітивна, і взагалі, одне й те саме у цих піснях, стандартні слова й музика, і зараз це будуть до зими крутити, і ваабще...

(no subject)

Date: 2017-07-13 05:52 pm (UTC)
tiresome_cat: (SmilingCat)
From: [personal profile] tiresome_cat
"А девочки в этих клипах? Хоть бы у одной лицо показали! Так нет же - одни жопы!" :)))
Page generated Sep. 24th, 2017 08:35 am
Powered by Dreamwidth Studios