achmea: (boy)
[personal profile] achmeaІ так, мій блог тепер теж розмовляє українською, як і я сама.
Page generated Sep. 26th, 2017 06:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios